1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 • slider1_iphone
 • slider2_iphone
 • slider3_iphone
 • slider4_iphone
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

005-2

“Ар Арвижин Дэлгэрэх”


Хангайн уулсаас гаралтай нүүдэлчин малчдын Хоршооны гараарсамнасан хөөвөр

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

005-2

“Ar Arvidjin Delgerekh”


Hand Combed Yak Down from the Khangaï Mountains Nomadic Herder’s Cooperative